Diğer Sağlık Personeli

İşyeri hekimlerine tüm iş sağlığı politikalarına yönelik uygulamalarda yardımcı olan diğer sağlık personelimizse teknikerden hemşireye dek firmanızda ihtiyaç duyulan her iş sağlığı uzmanı pozisyonunda görev alabilecek niteliktedir.

Çalışanlarınızın sağlık durumundan her daim haberdar olmanız için bilimsel çalışmalar yürüten, düzenli muayeneler yapan ve çalışma şartlarıyla çalışan sağlığı arasındaki etkileşime ilişkin analizler yapan işyeri hekimlerimiz ortak sağlık güvenlik birimiyle birlikte yürüttüğü çalışmalarla çalışan sağlığının korunmasını sağlar. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve çalışan sağlığına pozitif etki eden mevcut şartların korunması için yeni politikaların geliştirilmesine yardımcı olan işyeri hekimlerimiz sayesinde çalışma verimliliği artan işletmenizin güvenlik riskleri azalırken kâr marjınız da yükselir.

İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğin 22.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmesiyle diğer sağlık personeli olarak tanımlı; acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni gibi mesleki diploma ve yeterlilik gerektiren çalışan bulundurmak yönetmelik tarafından belirlenen yükümlülük doğrultusunda bir zorunluluk haline gelmiştir.