Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İşyeri hekimlerine tüm iş sağlığı politikalarına yönelik uygulamalarda yardımcı olan diğer sağlık personelimizse teknikerden hemşireye dek firmanızda ihtiyaç duyulan her iş sağlığı uzmanı pozisyonunda görev alabilecek niteliktedir.

Çalışanlarınızın sağlık durumundan her daim haberdar olmanız için bilimsel çalışmalar yürüten, düzenli muayeneler yapan ve çalışma şartlarıyla çalışan sağlığı arasındaki etkileşime ilişkin analizler yapan işyeri hekimlerimiz ortak sağlık güvenlik birimiyle birlikte yürüttüğü çalışmalarla çalışan sağlığının korunmasını sağlar. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve çalışan sağlığına pozitif etki eden mevcut şartların korunması için yeni politikaların geliştirilmesine yardımcı olan işyeri hekimlerimiz sayesinde çalışma verimliliği artan işletmenizin güvenlik riskleri azalırken kâr marjınız da yükselir.

İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğin 22.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmesiyle diğer sağlık personeli olarak tanımlı; acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni gibi mesleki diploma ve yeterlilik gerektiren çalışan bulundurmak yönetmelik tarafından belirlenen yükümlülük doğrultusunda bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sık Sorulan Sorular

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırmak Zorunlu Mu?

İşverenlerin, iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu başlamıştır ve 30 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İSG Kanunu`nda konu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

6331 sayılı İSG Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6

(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. bu zorunluluk;

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30 Haziran 2016 ‘ten itibaren yürürlüğe girecektir.

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 ‘ten itibaren yürürlüğe girmiştir.

3) Diğer işyerleri için 30 Aralık 2012 ‘den itibaren yürürlüğe girmiştir.

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Süreleri

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12dakika.

Diğer Sağlık Personeli İle Sözleşme Yapılır Mı?

29 Aralık 2012 tarihinde Remi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren İSG Hizmetleri Yönetmeliği Madde 14`e göre işveren ile iş güvenliği uzmanı arasında mevzuata uygun sözleşme yapılarak 5 iş günü içerisinde İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü`ne gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda İSG-KAtip sistemi üzerinden sözleşmelerin taraflarca onaylanması yeterli olmaktadır.

İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.