İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Mevzuat ve Cezalar

 

Düzenleme Adı : ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kanun/Doküman No : 6331 - 16-17-18-30. Madde

Resmi Gazete No : 28648

Resmi Gazete Tarihi : 15.05.2013

Son Değişiklik Tarihi :

Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 


 

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 (4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 6 c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

Çalışanların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

Eğitim süreleri ve konuları

MADDE 11 – c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat,

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

MADDE 13 a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

(3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.

Eğitimlerin belgelendirilmesi

 

AÇIKLAMA:

Yönetmelikte yer alan konuları içeren yıllık 16 saat / adam eğitim planı oluşturulur ve plana göre eğitimler işyeri tarafından organize edilir. Eğitim sonunda sınav yapılması gereklidir. Katılımcılar için sertifika düzenlenir. İŞ güvenliği eğitimleri iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi ve eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarca verilebilir.
 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB