İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Mevzuat ve Cezalar

 

Düzenleme Adı : SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Kanun/Doküman No : 6331 - 30.Madde

Resmi Gazete No : 28709

Resmi Gazete Tarihi : 16.07.2013

Son Değişiklik Tarihi :

Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 


 

Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler

MADDE 4 – (1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurşun ve arsenik işleri:

b) Cam sanayii işleri:

c) Cıva sanayii işleri:

ç) Çimento sanayii işleri:

d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:

e) Çinko sanayii işleri:

f) Bakır sanayii işleri:

ğ) Demir ve çelik sanayii işleri.

h) Döküm sanayii işleri:

ı) Kaplamacılık işleri:

i) Karpit sanayii işleri:

j) Asit sanayii işleri:

k) Akümülatör sanayii işleri:

l) Kaynak işleri:

m) Madenlere su verme işleri:

n) Kauçuk işlenmesi işleri:

1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.

2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.

o) Yeraltı işleri:

ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler:

p) Gürültülü işler:

r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:

s) Pnömokonyoz yapan tozlu işler:

ş) Tarım ilaçları:

 

Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler

MADDE 5

a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):

b) Cıva işleri:

c) Kurşun işleri:

ç) Karbon sülfür işleri:

d) İnsektisitler:

Başka işte çalıştırma yasağı

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar.

Fazla çalışma yasağı

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.

 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

AÇIKLAMA: Çalışanlar yukarıda yazılı işlerde günde 7,5 saattten fazla çalışma yapamaz.

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB