İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Mevzuat ve Cezalar

 

Düzenleme Adı : İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kanun/Doküman No : 6331 - 30.Madde

Resmi Gazete No : 28710

Resmi Gazete Tarihi : 17.07.2013

Son Değişiklik Tarihi :

Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 


 

Genel Şartlar

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;

a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir.

b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar.

c) İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar.

ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapar ve gerekli kayıtları tutar.

d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar.

e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.

f) İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini rahatça yapacakları şekilde sağlar.

g) Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı gerekli tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar.

ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler.

EK-1

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontroller 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yapılır.

-       ­-     Binaların yapısı ve dayanıklılığı

-       -     Elektrik tesisatı

-     Acil çıkış yolları ve kapıları

-     Yangınla mücadele

-     Kapalı işyerlerinin havalandırılması

-     Ortam sıcaklığı

-     Aydınlatma

-     İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı

-     Pencereler

-     Kapılar ve girişler

-     Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar

-     Merdivenler

-     Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler

-     Yükleme yerleri ve rampalar

-     Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi çalışma

      yerinde hareket serbestliği

-     Dinlenme yerleri

-     Yemek yeme yeri

-     Gebe ve emziren kadınlar

-     Soyunma yeri ve elbise dolabı

-     Duşlar ve lavabolar

-     Tuvalet ve lavabolar

-     Atık sulara drenaj kanalı

-     İlkyardım odaları

-     Engelli çalışanlar

-     Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler

-     Barınma yerleri

-     Çalışan konutları

 

 

 

AÇIKLAMA: Yukarıda yazılı işyeri ve işyerine ait eklentiler çalışanların güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde dizayn edilmelidir.

Elektrik tesisatı kaçak akım röleli, topraklamalı ve sağlam olmalı,

Acil çıkış kapıları dışa doğru açılmalı,

Merdivenler sabit ve korkuluklu olmalı,

Aydınlatma yeterli olmalı,

Platformlar düşmeye karşı korkuluklu ve sağlam olmalı,

Trafo odaları kilitli olmalı vb.
 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB