İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Mevzuat ve Cezalar

 

Düzenleme Adı : İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kanun/Doküman No : 6331

Resmi Gazete No : 28512

Resmi Gazete Tarihi : 29.12.2012

Son Değişiklik Tarihi : 11.10.2013

Denetleyen Kuruluş : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 


 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik;

b) Risk değerlendirmesi;

c) Çalışma ortamı gözetimi;

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) İlgili birimlerle işbirliği;

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

a) il müdürlüğüne bildirmek.

b) işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) , malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

(4) yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

01.01.2016 tarihinden itibaren, 

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ;

(1) Az tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde iş güvenliği uzmanı her bir çalışan için 6dk yerine 10dk,

(2) Tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde iş güvenliği uzmanı her bir çalışan için 8dk yerine 20dk,

(3) Çok tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde iş güvenliği uzmanı her bir çalışan için 12dk yerine 40dk,

 

 

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB