İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Mevzuat ve Cezalar

 

Düzenleme Adı : Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Kanun/Doküman No : 7126 Ek 9. Madde

Resmi Gazete No : 26735

Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2007

Son Değişiklik Tarihi :

Denetleyen Kuruluş :

 


 

Muhtemel yangın çeşidine göre uygun tipte söndürücülerin çalışma alanlarında bulundurulması, kullanımı konusunda eğitim verilmesi,

-Acil durum ekiplerinin oluşturulması,

-Otomatik söndürücü sistemlerinin kurulması,

-Acil çıkış kapı ve işaretlerinin asgari şartları sağlaması,

MADDE 39(ACİL ÇIKIŞ ZORUNLULUĞU):Bütün yapılarda aksi belirtilmedikçe en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. Aksi belirtilmedikçe 25 kişin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış kapısı bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 ü geçerse en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçerse en az 4 çıkış bulunmak zorundadır

MADDE 72(ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ): Normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dk. Sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200 den fazla olduğu taktirde en az 120 dk. Olması gerekir

MADDE 95(HİDRANT SİSTEMİ):Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır. İmar planlama alanı 5000 m2 den büyük büyük olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan yerleşim alanlarında hidrant sistemi yapılması şarttır.

MADDE 96(YAĞMURLAMA SİSTEMİ):Yapı yüksekliği 30,5 m den fazla olan konut harici bütün binalarda ve yapı yüksekliği 51,5 m yi geçen konutlarda, toplam alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalarda, toplam alanı 1000 m2 den fazla olan kolay alevlenici ve ve parlayıcı madde üretilen yerlerde yağmurlama sistemi yapılır.

MADDE 126(EKİPLERİN KURULUŞU): Yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan olan her türlü yapıda aşağıdaki acil durum ekipleri kurulur.
 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB