İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Sıkça Sorulan Sorular

 

» Firmamda iş kazası olmaması için neler yapmalıyım?

» Firmamda iş kazası oldu ne yapmam lazım?

» İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

» Çalışan özlük dosyasında neler bulunmalıdır?

» Tespit ve Öneri Defterini İŞ-Kur ‘a nasıl onaylatırım?

» İSG-Katip üzerinden sözleşmeme nasıl onay verebilirim?

» İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir?

» İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapabilecek iş güvenliği uzmanları kimlerdir?

» Apartmanlar için de risk değerlendirmesi yapılması yükümlülüğü mevcut mudur?

» Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verebilecek iş güvenliği uzmanları kimlerdir?

» Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler kimlerdir?

» Devlet memurlarının iş güvenliği uzmanlığı yapabilme durumu nasıldır?

» Özel sektöre ait işyerlerinde 6331 sayılı Kanun uyarınca iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin yürürlük tarihleri nedir?

» Özel sektöre ait işyerlerinde 6331 sayılı Kanun uyarınca diğer yükümlülüklere ilişkin yürürlük tarihleri nedir?

» Kamu kurumlarının, çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlama yükümlülüğü var mı?

» Kamu kurumlarında, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin yürürlük tarihleri nedir?

» Kamu kurumlarında, 6331 sayılı Kanun uyarınca diğer yükümlülüklere ilişkin yürürlük tarihleri nedir?

» Aynı işverene ait işyerlerinde İSG hizmetlerinin organizasyonu nasıl gerçekleşir?

» Risk değerlendirmesi dokümanlarının Bakanlığa bildirimi nasıl gerçekleşir?

» İş güvenliği uzmanlarının istihdam biçimleri nelerdir?

» Kimler mesleki eğitim almalıdır?

» Meslek Lisesi mezunlarının mesleki eğitim zorunluluğu olan her işte aynı diploma ile çalışması mümkün müdür?

» Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in kapsamı nedir?

» Kamu kurumlarında çalışmakta olan gebe ve emziren çalışanlar için 6331 sayılı Kanun ve “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” hükümlerinin uygulanması nasıl olmalıdır?

» Gebe ve emziren çalışanların günde en fazla çalıştırılabileceği süreler hususunda 6331 sayılı Kanun ve “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanması hususu nasıl olmalıdır?

» Emziren çalışanlar için süt izninin kullanılmasında, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümlerinin uygulanması nasıl olmalıdır?

» Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik uyarınca işverenlerin kreşler ile yaptığı sözleşmelerin Bakanlığa bildirilmesi hususu nasıl gerçekleşir?

» Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik uyarınca toplam kadın çalışan sayısının hesabında büyükşehirlerde belediye mücavir alanları ilçe belediyeleri midir?

» Çalıştığım işyerinde aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilir miyim?

» İşletmelerin (az tehlikeli sınıfta yer alan) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bedeline ilişkin Devlet desteği sağlanması nasıl gerçekleşir?

» İşletmelere devlet desteği nasıl sağlanacak, bildirimler ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

» İşyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

» Apartmanlar için tehlike sınıfının belirlenmesi nasıl gerçekleşir?

» İşyerlerinin tescil değişikliği nasıl yapılır?

» İşyeri faaliyetinin hangi altılı NACE koduna karşılık geldiği nasıl bulunur?

» İşyeri tescil kodunun İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde bulunmadığı durumlarda işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesi nasıl gerçekleşir?

» İSG hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde asıl işveren-alt işveren ilişkisi nasıl olmalıdır?

» Elle taşıma işlerinde minimum taşınacak yük miktarı nedir?

» Geçici veya belirli süreli işlerde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri nasıl verilir?

» İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanının yanı sıra B sınıfı veya C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırmaya veya görevlendirmeye de gerek var mıdır?

» Diğer sağlık personeli olarak çalışacaklara ilişkin sertifika şartı aranır mı?

» Ölçüm laboratuvarı kurmak için nereye başvurmak gerekir?

» Kamu çalışanları için iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi nasıl yapılır?

» 6331 sayılı Kanun kapsamındaki sağlık raporları nereden alınabilir?

» Çırak ve stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor mu?

» İşyerinde yangın çıkış kapıları nasıl olmalıdır?

» Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi İşlemleri nasıl gerçekleşmektedir?

» Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımında önemli hususlar nelerdir?

» Kişisel Koruyucu Donanım Türleri nelerdir?

» Kişisel koruyucu donanımların taşıması gereken özellikler nelerdir?

» Eğitim kurumları yetkilendirme işlemleri nasıl gerçekleşir?

» OSGB Yetkilendirme İşlemleri nasıl gerçekleşir?

» Sınavlar ve belgelendirme ile ilgili işlemler nasıl gerçekleşir?

» İSG-KATİP için işletmemde kim yetkilidir?

» İSG Profesyonelleri Havuzu ne işe yarıyor? Buradan sözleşme yapabilir miyiz?

» Tehlike sınıfımız İSG-KATİP’te gözükmüyor. Nasıl seçebiliriz?

» İSG-KATİP’te yetkili olan kişi artık işletmemizde çalışmıyor. Yetkili kişiyi nasıl değiştirebiliriz?

» Sistemde Kaydınız Bulunmuyor ya da Sistemi Kullanma Yetkiniz Yok. Sisteme Giriş İstek Talebiniz Kaydedildi. Lütfen 3 gün içinde tekrar deneyiniz gibi bir uyarı ile karşılaşıyorum ne yapmalıyım?

» İlgili Kurumun Gerekli Bilgileri Alınamadı. (Örn: Nace Kodu, Tehlike Sınıfı). Lütfen İlgili Kurumun SGK kayıtlarını kontrol ediniz. gibi bir uyarı çıkıyor ne yapmalıyım?

» OSGB’lerde dışa görevlendirme yapılırken Hizmet Alan Kurum Seçilemedi ya da İlgili Kurumun Gerekli Bilgileri Alınamadı gibi bir uyarı ile karşılaşıyorum ne yapmalıyım?

» OSGB’lerde dışa görevlendirme yapılırken filtreleme ekranında görevlendirme yapılacak işyeri bulunmasına rağmen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bilgileri alınamıyor ne yapmalıyım?

» 2 2826 XX XX XXXXXXX XXX XX XX şeklindeki SGK sicil numaralı işyerimizin 4'lü NACE kodunu güncellettik fakat İSG-KATİP’te NACE kodu hala düzelmedi düzeltebilir misiniz?

» XXXXXXXXXXX TC Kimlik numaralı işyeri sahibiyim ama İSG-KATİP’e giriş yapamıyorum. Neden?

» 2 XXXX XX XX XXXXXXX XXX XX XX SGK sicil numarasına sahip iş yerimizde İSG-KATİP’e girmesini istediğimiz kişi XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numarasına sahip Ahmet Beydir. Sisteme tanımlayabilir misiniz?

» Hizmet alan işyerlerinin İSG-KATİP işlemleri nasıl gerçekleşmektedir?

» İSG profesyonelleri (bireysel) ve eğiticilerin İSG-KATİP işlemleri nasıl gerçekleşmektedir?

» Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin (OSGB) İSG-KATİP işlemleri nasıl gerçekleşmektedir?

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB