İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Sıkça Sorulan Sorular

 

Çalışan özlük dosyasında neler bulunmalıdır?

Mevzuat :


* İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti,
* İkametgâh İl mühaberi,
* Mezun olduğu okul diploma fotokopisi / mesleki eğitim belgesi / operatörlük belgesi
* Referans Mektupları ve CV 'si
* Kanun gereği iş sözleşmesi,
* Sağlık Raporu,
* Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,
* Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından indirim uygulanacağına dair yazı
* Sakat işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
* Adli sicil kaydı,
* Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
* Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
* Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
* Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,
* Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,
* Çalışma Belgesi (İşten Ayrılan İşçiler İçin)
* İSG eğitim sertifikası
* Görev tanımı ve tabi olduğu iş güvenliği talimatları
* İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar.

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB