İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırmak Zorunlu Mu?

 

İşverenlerin, iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu başlamıştır ve 30 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İSG Kanunu`nda konu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 

6331 sayılı İSG Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 

(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. bu zorunluluk;

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30 Haziran 2016 'ten itibaren yürürlüğe girecektir.

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 'ten itibaren yürürlüğe girmiştir.

3) Diğer işyerleri için 30 Aralık 2012 'den itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB