İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7, ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yeralan iş güvenliği uzmanlığı hizmetinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yerine getirilmesi gereklidir.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti ile ilgili esasları belirlemiştir. Buna göre; iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler. Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

Sık Sorulan Sorular

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmak Zorunlu Mu?

İşverenlerin, iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu başlamıştır ve 30 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İSG Kanunu`nda konu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

6331 sayılı İSG Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri


MADDE 6 –

(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.

bu zorunluluk;

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30 Haziran 2016 ‘ten itibaren yürürlüğe girecektir.

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 ‘ten itibaren yürürlüğe girmiştir.

3) Diğer işyerleri için 30 Aralık 2012 ‘den itibaren yürürlüğe girmiştir.”

Zorunlu İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Süreleri Nedir?

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12dakika.

İş Güvenliği Uzmanı İle Sözleşme Yapılır Mı?

29 Aralık 2012 tarihinde Remi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren İSG Hizmetleri Yönetmeliği Madde 14`e göre işveren ile iş güvenliği uzmanı arasında mevzuata uygun sözleşme yapılarak 5 iş günü içerisinde İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü`ne gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda İSG-KAtip sistemi üzerinden sözleşmelerin taraflarca onaylanması yeterli olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Rehberlik : İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

Çalışma Ortamı Gözetimi : İş güvenliği ile ilgili bakım ve kontrolleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

Eğitim, Bilgilendirme, Kayıt : Zorunlu ve işin gereği olan iş güvenliği eğitimlerini planlamak ve uygulamak. Sahada gerekli görülen ilave eğitimleri uygulamak.

İlgili Bölümler ile İş Birliği : Planlanan faliyetlerin bölüm sorumlularıyla beraber takip etmek. Görev yetki sorumlulukları belirlemek.