İSG Kanunun Kapsamı Genişliyor mu? Yoksa Sadece..

Türkiye ‘nin ilk İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır. Kanuna bağlı yayınlanan yönetmelik ve tebliğlere göre işyerleri 3 sınıfta değerlendirilmektedir.

 

Bu düzenlemeye göre de İSG Kanunu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu sınıflara göre kademe kademe kapsama almaktadır.  İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre kanunun 6,7 ve 8. maddelerinin yani iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi (İSG Profesyonelleri) hizmeti almanın yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili düzenlemeler şu şekildeydi;

  • Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (1 Temmuz 2014),
  • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (1 Temmuz 2013),
  • Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (1 Ocak 2013),

Ancak 2 Ağustos 2013 ‘te yapılan düzenleme ile;

  • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014,
  • Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016 olarak yeniden düzenlendi.

Dolayısıyla 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 çalışanı olan işyerleri dahi iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almak zorunda olacak.  İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin işletmelerde sağlayacağı katkı ise ilgili yönetmeliklerde çalışma ortamı gözetimi yapmak, risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, rehberlik, eğitim vermek ve ilgili birimlerle işbirliği yapmak olarak tanımlanmıştır.

Tabi ki bu anlatımdan 1 Temmuz 2016 tarihi itibari ile kamu kurumlarında ve 50 ‘den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işletmelerde tüm kanun hükümleri ilk defa zorunlu olacakmış gibi algılanmamalı ve sadece iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğunun başlayacağı konusu doğru anlaşılmalıdır. İşletmelerin Kanun yürürlüğe girdiği 30 Haziran 2012 tarihinden beri yapmak ve hazırlamak zorunda olduğu rapor ve faaliyetlerden bazıları olan, çalışanlarına İSG eğitimi verme zorunluluğu, çalışanlarını sağlık muayenesi yaptırma zorunluluğu, acil durum eylem planı oluşturma ve tatbikat yapma zorunluluğu, risk değerlendirme raporu hazırlanması ve tedbirlerin alınması, makine ekipmanların periyodik kontrollerinin yaptırılması vb. faaliyetleri yerine getirmeleri ve işletmenin ihtiyacına göre güncellemeleri zaten yürürlüktedir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelere ilave olarak 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren kamu kurumlarında ve 50 ‘den az çalışanı olan az tehlikeli işletmeler bu hizmeti kendi bünyelerinde sigortalı çalışan belgeli kişilerden alabilecekleri gibi dışarıdan yetkili ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de alabilirler. Bu hizmetin doğru alınmasındaki temel konulardan birisi hizmet alan işletmenin bakanlığın web portalı olan İSG-Katip sisteminden zorunlu olan atamalarını yapması ile başlayacağının bilinmesidir.

Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu da tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmelere ilave olarak kamu kurumlarında ve az tehlikeli sınıftaki 10 ve daha fazla çalışanı olan tüm işletmelerde zorunlu olacaktır.

Kazasız çalışma ortamları diliyoruz.

 

Saygılarımızla,

ÜMİT ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ