Zihniyet Değişikliği Arttı

İş kazalarının önlenmesinde zihniyet değişikliği şart.

 

ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ ŞART !

İş kazalarının önlenmesinde bu işin profesyonelleri bir formülden bahdeserler.

“TOP ” adını verdikleri bu formül, yapacağımız işlerin önceliklendirilmesinde bizlere ışık tutar.

T: Teknik Önlem, O:Organizasyonel Önlem , P : Kişisel (Davranışsal) Önlem şeklinde açıklanır.

Yani tehlikeleri ortadan kaldırmak için teknik iyileşmelerin yapılması ilk şart. Sonrasında eğitim, talimat vb organizasyonel faaliyetler gelmektedir.Fakat her türlü “Teknik” ve “Organizasyonel” önlemleri alsanız bile sonunda çalışanların davranışlarından kaynaklı kazalarla karşı karşıya kalındığına şahit olabilirsiniz.

İşte bu aşamada son yıllarda moda bir kavram haline gelen “Güvenlik Kültürü” kavramı karşımıza çıkmaktadır.

“Güvenlik Kültürü” nedir diye sözlüğe baktığınızda ; “Kişilerin, kendi sağlıklarını koruma ve geliştirme, güvenliklerine önem verme bilincine erişerek toplumsal düzeyde; sağlık ve güvenliğin yaşam boyu sürekliliğinin sağlanması” olduğunu öğrenirsiniz.

Yani öncelikle kişilere  “Güvenlik” kavramı aşılanacak ,sonra  “Güvenlik Kültürü” haline gelecek daha sonra ise bunu “Sürdürebilir” hale getirilecek.  Uzun soluklu bir iş.

Bu süreci nasıl yaparız diye yine  işin uzmanlarına danıştığımızda bize “Bradley Eğrisi” adını verdikleri bir tablodan bahsetmektedirler.

Bradley Eğrisi, olgun bir güvenlik kültürü geliştirmek için; zihniyet değişikliği yapmanın şart olduğunu bize anlatmaktadır.

Güvenlik kültürün olgunlaştığı yerde;

Güvenlik sürdürülebilir hale gelir ve yaralanma oranı sıfıra yaklaşır.

İnsanlar güvenli çalışmak için gerekli aksiyonları alma konusunda yetkili olduğunu düşünür.

İnsanlar birbirini destekler ve güvenlik kurallarının uygulanması için zorlar.

Kararlar uygun bir seviyede verilir ve insanlar da bu kurallara uyar.

Organizasyon bir bütün olarak daha yüksek kalite, daha çok verimlilik ve artan kârlılık hususlarında önemli faydalar gerçekleştirir.

Bahsedilen “Bradley Eğrisi” aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Görüldüğü gibi zihniyet ne kadar fazla değişirse kaza sayısı o derece azalmaktadır. Çalıştığınız kurum ve kuruluşlardaki, hatta ülkemizdeki güvenlik anlayısının seviyesini bu eğriye bakarak kolaylıkla teşhis edebilirsiniz.

Kazasız günler dileğiyle..

Kaynak : Kirschstein  & Partner ve Dupont firmaları